անմատոյց


անմատոյց
անմատոյց

Dasnabedian 1995: 414

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,7 8a,16 20,10 24,14 Acrostiche 2,5
inaccessible

freq: 5


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՄԱՏՈՅՑ — (տուցի, ցից.) NBH 1 0200 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c ա. Անմատչելի. անհպելի. անմերձենալի. ἁπρόσιτος, ἅδυτος inaccessus *Բնակեալ ʼի լոյս անմատոյց. ՟Ա. Տիմ. ՟Զ. 15: *Յանմատուցից մթից դժոխոց. Իմ. ՟Ժ՟Է. 13.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՐՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0076 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. Նոյն ընդ ԱՄՈՒՐ, գ. Ամրութիւն. տեղի ամրանալոյ. վայր ամրափակեալ. եւ մարտկոց. որպէս ὁχύρωμα, περιοχή munitio, munimentum, propugnaculum ... *Մինչեւ ցքաղաք ամրոցին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿՈԽ — (ի, ից.) NBH 1 0175 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա.գ. ԱՆԿՈԽ ԱՆԿՈԽԵԼԻ ἅβατος, ἁνεπίβατος, ἁτριβής invius, non tritus Ոչ կոխեալ. ոչ կոխոտեալ. դժուարակոխ անապատ. մարդ չիկոխած. ... *Յերկիր անկոխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՐԱԲԵՐՁ — ( ) NBH 1 0075 Chronological Sequence: 10c ա. որ եւ ԲԱՐՁՐԱՄՈՒՐ. Ամուր եւ բարձր. բարձրութեամբ ամրացեալ. անմատոյց. անառիկ. ապահով. *Իբր զպատնէշս ամրաբերձ. Նար. ՂԲ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ὁχυρόομαι munior, firmor, circumsepior, circumvallor Ամո՛ւր լինել. ամրութիւն զգենուլ. զինիլ. պնդիլ. զգուշանալ. պատիլ. յապահովիլ. ամըրնալ, պատրաստուիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵԼ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԵԼ որ եւ ԱՆԵԼԱՆԵԼԻ. ἁνέξοδος nullum habens exitum Որոյ չիք ելք. ուստի ոչ լինի ելանել. անզերծանելի. չելլալու. ... *Փակեաց յանել գառագեղն. եւ յիրաւի ասացի անել եւ ամուր, քանզի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵԼԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c Տ. ԱՆԵԼ ըստ ա. նշ. *Անելանելի բանտ, կամ բռնութիւն, կամ խաւար. Սարգ.: Անան. նին.: Ըստ բ. *Որպէս զներկուած որդան՝ ʼի գոյն կարմրութեան անելանելի. Գր. հր.: *Կիրք երկանց անճարակ ճեպոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՍ — (ի, ից.) NBH 1 0180 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἁνέφικτος inaccessus, non assequendus Յոր չէ մարթ հասանել. անմատոյց. եւ անհնար ʼի ձեռս բերել կամ ստանալ. որուն որ հասնիլ չըլլար. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀՊԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0189 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 9c, 11c, 12c ա. որ եւ ԱՆՀՈՒՊ, ԱՆՀՊԱԿԱՆ. ἅψαυστος, ἁέπαφος intangibilis, intactus եւն. Անմերձենալի. անմատոյց. անշօշափելի. արգելեալ կամ անհնարին ʼի հպիլ. *Ի վերայ բարձր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՄԱՏՉԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0200 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c Տ. ԱՆՄԱՏՈՅՑ ըստ ՟Ա. նշ. *Անմատչելի ամրութիւն, ամրոց, զօրութիւն. Խոր. ՟Գ. 35: Յհ. կթ.: Լմբ. սղ.: *Անմատչելի հեռաւոր: Անմատչելեաց հպաւոր. Նար. ՟Ի՟Գ. ՟Ղ՟Թ: Եւ ըստ ՟Բ. նշ. կամ չմատչելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՄԵՐՁ — ( ) NBH 1 0203 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 12c ա. Իբր Անմերձենալի, անմատոյց. *Անմերձ ոչ միայն ʼի մէնջ, այլեւ ʼի վեհագունիցն քան զմեզ. Լմբ. պտրգ.: ԱՆՄԵՐՁ. Անկարօղ ʼի մերձենալ. *Անմերձ է բանիս ձգտումն առ անյուսութիւն ծածուկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.